Płyty Lite-Stone® Płyty elewacyjne LITE-STONE® są płytami warstwowymi. Rdzeń„ stanowi wysokiej jakości twardy styropian EPS 200-036. Powłoka zewnętrzna to zastrzeżona kompozycja atestowanych żywic, kruszyw i pigmentów. Dzięki stworzonej przez firmę STAGAPOL technologii płyty LITE-STONE® mają wierny wygląd płyt z piaskowca.

Dla zastosowań w miejscach narażonych na intensywną eksploatację i uszkodzenia mechaniczne (zwyczajowo do wysokości 2 metrów od poziomu gruntu dla budynków użyteczności publicznej), wprowadza się pomiędzy styropian a powłoką zewnętrzną dodatkowe zbrojenie z włókna szklanego i kleju.

Płyty LITE-STONE® charakteryzują się pełną odpornością na wszelkie czynniki zewnętrzne, oraz odpornością mechaniczną na poziomie wyprawy tynkarskiej na dociepleniu styropianowym w technice lekko-mokrej.

Płyty LITE-STONE® nie są odporne na wandalizm.

Konserwacja płyt LITE-STONE® ogranicza się do zmycia wodą lub wodorozpuszczalnymi detergentami ewentualnych zabrudzeń (można stosować myjki ciśnieniowe zachowując należytą odległość i ciśnienie).
Ewentualne ubytki i uszkodzenia mechaniczne płyt można uzupełniać masą szpachlową LITE-STONE® lub wymienić uszkodzone elementy.

Płyty elewacyjne LITE-STONE® montuje się bezpośrednio do podłoża, które musi być suche, stabilne i wolne od pyłu. Do przyklejania płyt można stosować dowolny klej do styropianu, czy to w postaci zaprawy, czy też poliuretanowy.

Płyty LITE-STONE® nie wymagają żadnej podkonstrukcji ani kotwienia. Szczeliny pomiędzy poszczególnymi płytami należy uszczelnić bez względu na ich szerokość aby uniemożliwić wodzie dotarcie do warstw kleju oraz podłoża. Do tego celu zalecamy bezbarwne uszczelniacze do zastosować zewnętrznych.
Przed zastosowaniem uszczelniacza należy upewnić się, czy jest dopuszczony do kontaktu z tworzywami sztucznymi, w szczególności ze styropianem.

Uszczelniacz powinien być ze wzglÄędów estetycznych jak najmniej widoczny i nałożony przy samym podłożu.

Dokładny opis montażu płyt LITE-STONE® znajdą Państwo w Instrukcji Montażu. Firma STAGAPOL produkuje płyty LITE-STONE® w 4 standardowych formatach:
- 1200/600 mm,
- 1000/500 mm,
- 700/400
-oraz 600/300 mm.
Na zamówienie wykonujemy również płyty w innych formatach.

Standardowa grubość płyt wynosi 3 cm. Wykonujemy również płyty o innej grubości, zapytaj o dostÄ™pne wymiary.

Płyty LITE-STONE® oferowane są w 4 podstawowych kolorach:
  • Cream Beige,
  • Gold Yellow,
  • Dark Beige
  • oraz Warm Grey
Płyty LITE-STONE® są wysokiej jakości produktem wytwarzanym ręcznie. Cechą szczególną naszych płyt są przebarwienia imitujące osady tlenków metali w złożach naturalnego piaskowca. Przebarwienia są aplikowane ręcznie, dlatego każda płyta opuszczająca zakład produkcyjny STAGAPOL jest niepowtarzalna.
Jak do nas trafić